چگونه در یک رستوران خارجی سفارش غذا بدهیم؟

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

در یک سفر خارجی، حتما برای شما اتفاق می افتد که به یک رستوران بروید. اینکه در آن چطور بتوانید سفارش بدهید و چیزی که می خواهید را بیان کنید نیازمند یادگیری اصطلاحات و لغات پیرامون غذا و رستوران است. در این مطلب، سه مکالنه متفاوت و رایج برای دادن یک سفارش در رستوران آورده شده است تا با تمرین آنها بتوانید توانایی های مکالنه ای خودر ار لااقل تا حد رفع نیاز برطرف کنید.

 

 

A: Shogun Restaurant.
B: Hi, I would like to make a dinner reservation.
A: Of course, what evening will you be joining us on?
B: We will need the reservation for Tuesday night.
A: What time would you like the reservation for?
B: We would prefer 7:00 or 7:30.
A: How many people will you need the reservation for?
B: There will be 4 of us.
A: Fine, I can seat you at 7:00 on Tuesday, if you would kindly give me your name.
B: Thank you. The last name is Foster.
A: See you at 7:00 this Tuesday, Mr. Foster.
B: Thank you so much. I appreciate your help.

 

 

A: This is Shogun Restaurant.
B: Hello, I need to make a dinner reservation.
A: Can you tell me what night you will be coming?
B: We will be coming to your restaurant on Tuesday night.
A: What time will you be dining with us?
B: Our first choice would be 7:00, or perhaps 7:30.
A: How many guests will be in your party?
B: Four of us will be coming.
A: Please just give me your name, and at 7:00 on Tuesday we will have a table for you!
B: Great! Our last name is Foster.
A: Thank you, Mr. Foster, see you this Tuesday at 7:00.
B: I look forward to having dinner at your restaurant. Thank you for your help.

 

A: Shogun Restaurant of Pasadena.
B: Hi, could you help me? I need to make a dinner reservation.
A: I can help you if you can just tell me what evening you like the reservation for.
B: Tuesday night is when we need the reservation for.
A: What time do you think that you would like to have dinner?
B: 7:00 would be best, or maybe 7:30.
A: How many diners will be in your group?
B: We need a reservation for four.
A: I have a table for four available at 7:00, if you would just give me your name.
B: My last name is Foster. Thank you for the reservation.
A: Mr. Foster, we will be expecting you this Tuesday at 7:00.
B: We will be there! Thanks for the help!

 

منبع : www.eslfast.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *