انواع جملات پرسشی

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

می توان با اضافه کردن یک فعل کمکی به ابتدای جلمه، یک پرسش ایجاد نمود. مثلا:

 

Everybody is watching

>> 

Is everybody watching?

They had worked hard

>> 

Had they worked hard?

He's finished work

>> 

Has he finished work?

Everybody had been working hard

>> 

Had everybody been working hard?

He has been singing

>> 

Has he been singing?

English is spoken all over the world

>> 

Is English spoken all over the world?

The windows have been cleaned

>> 

Have the windows been cleaned?

 

همچنین می توان همین کار را با افزودن یک modal به ابتدای جمله انجام داد. به عنوان مثال:

 

They will come

>> 

Will they come?

He might come

>> 

Might he come?

They will have arrived by now

>> 

Will they have arrived by now?

She would have been listening

>> 

Would she have been listening?

The work will be finished soon

>> 

Will the work be finished soon?

They might have been invited to the party

>> 

Might they have been invited to the party?

 

جملات حال ساده و ماضی ساده دارای افعال کمکی نمی باشند لذا با اضافه کردن do یا does برای حال شاده و یا did برای گذشته ساده می توان جمله پرسشی درست کرد. مثلا:

 

They live here

>> 

Do they live here?

John lives here

>> 

Does John live here?

Everybody laughed

>> 

Did everybody laugh?

 

منبع: learnenglish.britishcouncil.org

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *