آموزش افعال دو مفعولی در زبان انگلیسی همراه با آزمون رایگان

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

بعضی افعال در زبان انگلیسی دارای دو مفعول هستند؛ یکی مفعول مستقیم و یکی مفعول غیرمستقیم.

به عنوان مثال:

 

Subject

Verb

Indirect object

Direct object

My wife

sent

me

an email

He

brought

his mother

some flowers

He

cooked

all his friends

a delicious meal

 

ساختار این جملات به این صورت است:

اسم (مفعول مستقیم) +اسم (مفعول غیرمستقیم) + فعل

 

به جای مفعول غیرمستقیم می توان از یک عبارت همراه با to یا for استفاده کرد که در این صورت ساختار جمله تغییر خواهد کرد.

به عنوان مثال:

 

Subject

Verb

Direct object

Prepositional phrase

My wife

sent

an email

to me

He

brought

some flowers

for his mother

He

cooked

a delicious meal

for all his friends.

 

ساختار این جملات به این صورت است:

عبارت همراه با حرف اضافه (مفعول غیرمستقیم) +اسم (مفعول مستقیم) + فعل

 

افعالی که معمولا همراه با for به عنوان مفعول غیرمستقیم استفاده می شوند عبارتند از:

 • book
 • buy
 • get
 • cook
 • keep
 • bring
 • make
 • pour
 • save
 • find

مثلا:

They booked a table for me at the restaurant.
We made toys for all the children.

افعالی که معمولا همراه با to به عنوان مفعول غیرمستقیم استفاده می شوند عبارتند از:

 • give
 • lend
 • offer
 • pass
 • post
 • read
 • sell
 • send
 • show
 • promise
 • tell

مثلا:

He gave his programme to the man sitting next to him.
They sent Christmas cards to all their customers.

همچنین اگر مفعول غیرمستقیم یک عبارت طولانی باشد، از for و to برای وصف آن استفاده می شود. مثلا:

He showed his ticket to the policeman standing by the door.
We kept something to eat and drink for all the people who arrived late.

اگر مفعول غیرمستقیم یک ضمیر باشد از ساختار زیر استفاده می شود:

اسم + اسم + فعل + اسم

به عنوان مثال:

poured him another drink.
Their mother read them another story.

برای تعیین میزان یادگیری خود می توانید آزمون زیر را به صورت رایگان بدهید:

 

منبع : learnenglish.britishcouncil.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *