کلمات گیج گننده در زبان انگلیسی

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

بعضی از لغات زبان انگلیسی برای زبان آموزان گیج کننده می شوند زیرا مشابه بعضی کلمات دیگر هستند یا اینکه مشابه کلمه ای دیگر در زبان شما هستند. در اینجا برای شما چندتا از لغات گیج کننده را آورده ایم.

 

sensible & sensitive

کلمه sensible به معنای کاربردی یا درست قضاوت کردن است اما کلمه sensitive به معنای حساسیت و حساس شدن است.

Sensibl: practical - having good judgement
sensitive: easily affected by the things people say or do

مثال:

Come on darling, be sensible and put a coat on. It’s freezing outside.

Don’t be so sensitive - he didn’t say you were fat, it was just a joke.

 

Sympathetic

از این لغت زمانی استفاده می شود که یک نفر مشکلی داشته یا در زحمت افتاده باشد. مثلا:

They were very sympathetic when our house was burgled but they couldn’t do much to help.

استفاده از این لغت به معنای «خوب» و «مناسب» اشتباه است. مثلا:

My uncle is a very sympathetic man.

 

journey and travel

کلمه journey به معنای مسافرت و قابل شمارش است اما کلمه  travelشمردنی نیست و به معنای مفهوم سفر است.

False: Did you have a good travel?

True: Travel is something I recommend to all young people.

True: The journey took about 8 hours.

recipe, receipt and prescription

به کاربردهای این لغات در جمله توجه کنید:

recipe is a set of instructions for cooking something.
receipt is a piece of paper you are given after you pay for something.
prescription is a piece of paper a doctor gives you to get the medicine you need.

 

برای تعیین سطح یادگیری خود  در این موضوع می توانید آزمون زیر را پاسخ دهید و نمره خود را ببینید...

 

منبع: learnenglish.britishcouncil.org

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *