صفر تا صد قیدها در زبان انگلیسی

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

مقدمه

قید ها کلماتی هستند که به شما درباره چگونگی، چرایی، مکان، زمان و چیستی اتفاقات رخ داده اطلاع می دهند. انواع مختلفی برای قیدها وجود داردکه در ادامه به تمام آنها اشاره می کنیم. اغلب قیدعا از صفات و نام ها به اضافه پسوند ly درست می شود.

به عنوان مثال :

Quick ⇒ quickly

sudden ⇒ suddenly

intelligent ⇒ intelligently

البته در کلماتی که به y ختم می شوند، باید y را به i تبدیل کرد و سپس ly را افزود. مثلا:

angry ⇒ angrily

busy ⇒ busily

 در کلماتی که انتهای آنها e وجود دارد می بایست آن را حذف کرد و سپس ly را افزود. مثلا:

feeble ⇒ feebly

true ⇒ truly

بعضی کلمات خودشان به ly ختم می شوند لذا برای تبدیل کردن به قید نیازی نیست به آنها ly افزود. مثلا heavenly.

البته استثنائاتی وجود دارد:

sly ⇒ slyly

shy ⇒ shyly

 البته دلیل نمی شود که هر کلمه ای که قید باشد ly نیز داشته باشد. بعضی قیود شامل ly نیستند. مثلا:

fast, hard, straight

کابرد قید ها در جملات به این صورت می باشد:

The bird sang prettily

The policeman spoke seriously

Schumacher drives fast

The woman spoke quietly

 بعضی کلمات به خودی خود قید نیستند اما به جای قیود نیز استفاده می شودن. مثلا:

That's really nice

قیدها اصولا برای توصیف فعل به کار می روند اما قید می تواند برای توصیف قید دیگری استفاده شود. مثلا:

She did it really well

همچنین یک قید می تواند برای توصیف یک اسم به کار برود. مثلا:

The concert tomorrow

The room upstairs

نیز می توان از یک قید برای توصیف یک عبارت استفاده نمود. مثلا:

We had quite a good time

They're such good friends

حتی قیود می توانند، ضمائر و اعداد را وصف کنند. مثلا:

Nearly everyone, who was invited, came to the party

قیود می توانند جملات را هم توصیف کنند. مثلا:

Luckily the car stopped in time. In this sentence luckily modifies the whole sentence, it shows that it was good luck that the car stopped in time

 

قید های مرتبه ای

 قیدهای مرتبه ای اطلاعاتی درمورد شدت و میزان واقعه روی داده در اختیار شنونده می گذارد. خیلی از افعال مرتبه ای هستند یعنی درجه بندی دارند و وقتی مطرح می شوند به ما می فهمانند که چه مقدار و با چه تأثیری. این افعال زمانی استفاده می وند که از ما بپرسند «چه مقدار» و «چقدر». نمونه های این قیدها عبارتند از:

adequately, almost, entirely, extremely, greatly, highly, hugely, immensely, moderately, partially, perfectly, practically, profoundly, strongly, totally, tremendously, very, virtually

این قیود در جمله به این شکل به کار می روند:

The man drove badly ⇒ The man drove really badly
They enjoyed the film ⇒ They enjoyed the film immensely

 قیدهای مدت زمان

این قیدها به ما می گوید که انجام یک فعل چه مقدار طول کشیده است. مثلا:

They were occupied They were briefly occupied

The phone was out of order The phone was temporarily out of order

 

قیدهای تکرار

این افعال درباره تعداد تکرار یک فعل در بازه خاصی خبر می دهند. قید های تکرار به ترتیب تعداد تکرار زیاد به کم به صورت زیر مرتب شده است:

always
constantly
nearly always
almost always
usually
generally
normally
regularly
often
frequently
sometimes
periodically
occasionally
now and then
once in a while
rarely
seldom
infrequently
hardly ever
scarcely ever
almost never
never

این قیدها بین مفعول و فعل قرار می گیرند. به این صورت:

I always update the calendar at the beginning of the month
Poetria often takes notes during the Skype sessions

همچنین پس از am و is و are استفاده می شوند:

I am never late
Skype is occasionally frustrating
They were always noisy

این قیدها همچنین می توانند مابین فعل کمکی و فعل اصلی به کار برده شوند. مثلا:

Anne doesn't usually smoke

اگر دو فعل کمکی داشته باشیم مابین آن دو می آید. مثلا:

I have never been to Asia

بعضی از این قیود می توانند ابتدای جمله بیایند. مثلا:

Usually I don't give personal advice = I don't usually give personal advice
Occasionally we go for a drive on a Sunday = We occasionally go for a drive on a Sunday

بعضی از قیود تکرار با هم مترادفند. بعضی از آنها در زیر آورده شده اند:

Every day =Daily
Every week = Weekly
Ever fortnight (two weeks) = Fortnightly
Every month = Monthly
Every year = Yearly/Annually

 

قیدهای حالت

این قیدها درباره چگونگی اتفاق رخ داده اطلاع می دهند. قیدهای حالت غالبا شامل ly هستند. مثلا:

The little girl ran quickly

 

قیدهای مکان

این قیدها درباره مکان رخ دادن یک فعل خبر می دهند. نمونه های قیود مکان عبارتند از:

abroad, anywhere, here, outside, somewhere, there, underground, upstairs

مثلا:

My passport is here in my bag

 

قیدهای احتمال

 این قیدها درباره این خبر می دهند که فعل مورد نظر با چه احتمالی رخ خواهد داد. نمونه ها عبارتند از:

certainly, definitely, doubtless, maybe, perhaps, possibly, probably

مثلا:

We will certainly win the game

 

قیدهای زمان 

این قیود درباهر زمان رخ دادن یک فعل اطلاع می دهند. نمونه های قیدهای زمان عبارتند از:

afterwards, later, now, soon, yesterday 

مثلا:

Yesterday all my troubles seemed so far away

 

قیدهای ظرفی

این قیدها در جمله می آیند تا مفهومی که گوینده از ادای فعل در جمله دارد را به درستی به مخاطب منتقل کند. یعنی این قیود بر معنای فعل و جمله تأثیرگذارند. به مفهوم این جملات قبل و بعد از قیدگذاری دقت کنید:

The students looked at me

The students looked at me anxiously

I passed all of my exams

Surprisingly, I passed all of my exams

در نوع از قیود همزمانی هم مطرح می شود که به این صورت در جمله می آید:

I ran as quickly as I could, but I missed the bus

I'll go to bed when the film ends

 

قیدهای مقایسه

 این قیدها غالبا دارای er در انتهای خود هستند. یعنی یک صفت با گرفتن er به قید مقایسه تبدیل شده است. مثلا:

Jack did his homework faster

البته تمام صفات و قیدها اینگونه تبدیل به قید مقایسه ای نمی شوند و استثنائاتی وجود دارد. مثلا:

well ⇒ better 

badly ⇒ worse

little ⇒ less

بعضی قیود که خود شامل ly هستند با گرفتن more به قید مقایسه تبدیل می شوند. مثلا:

After her poor test results, Jill did her homework more frequently

 

 قیدهای برتری

در این نوع قیدها درباره برتری مطلق یک فرد یا چیز نسبت به بقیه اطلاع داده می شود. این قیود با اضافه کردن est به پایان صفت ایجاد می شوند. مثلا:

Jill ran the fastest

البته قیودی که دارای ly هستند برای تبدیل به قید برتری می بایست most به ابتدایشان اضافه گردد. مثلا:

Jill did her homework most frequently 

 

منبع : www.learnenglish.de

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *