حروف اضافه همراه think

نوشته شده در نوشته شده در مقالات, نکات آموزشی

Think About / Think Of


دو حرف اضافه «of» و «about» پرکاربردترین حروف به همراه فعل think هستند. این دو بسیار شبیه هم هستند اما کاربردشان در بعضی جاها متفاوت است. وقتی از «Think Of» استفاده می کنید به این معناست که برای مدت کوتاهی به یک موضوع فکر کرده اید. زمانی که از «Think About» استفاده می کنید یعنی برای مدت بیشتری به فکر فرو رفته اید. نمونه های کاربرد این حروف اضافه در زیر آمده است:


Every time I hear this song, I think of my mother(تفکر کوتاه مدت).
What do you think of my new haircut?(پیشنهاد و نظر)
I’m thinking about moving to a different city(تصمیم گیری).
I still get angry when I think about all the rude things my sister said to me(تفکر برای مدت طولانی).


نکته: اشتباه رایجی که رخ می دهد استفاده از «Think to» برای تصمیم گیری به جای «Think about» است.

 

Think Over / Think Through


از این دو حرف اضافه برای زمان هایی استفاده می ود که قرار است شما برای یک مدت طولانی به یک موضوع فکر کنید تا تصمیم گیری نمایید. مثلا:


I’m not sure which course I want to take. Let me think it over for a while.
I’ll need some time to think through your proposal. Can I call you back next week?

Think Ahead / Think Back

 

حرف اضافه «Ahead» برای تفکر درباره آینده و حرف اضافه «Back» برای فکر به گذشته استفاده می شود. مثلا:

 

We need to think ahead at least five years if we want our company to have long-term success.

I like to think back on my college years; that was a great time in my life.

 

Think Up

 

این عبارت برای زمانی استفاده می شود که فرد مشغول به تصور، ابداع و خلق ایده است. مثلا:

 

We need to think up a way to distract Laura while we plan her surprise party.

I spent half an hour trying to think up a good excuse for why I was late to work.

Let’s think up some new strategies for increasing sales.

 

Think To

 

این ترکیب زمانی استفاده می شود که فرد درباره خود مشغول به فکر کردن است. برای همین غالبا همراه با «myself» در جمله می آید. مثلا:

 

Whenever I’m in a meeting at work, I think to myself, “This is a huge waste of time.”

Sorry I didn’t see your message – I didn’t think to check my e-mail before I left the house.

I’m annoyed because all my friends went to the movies and didn’t think to invite me.

 

منبع: www.espressoenglish.net

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *